ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტური სსაგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული სახის პროექტების კონკურსთან დაკავშირებით


დასახელება საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტური სსაგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული სახის პროექტების კონკურსთან დაკავშირებით
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტური სსაგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული სახის პროექტების კონკურსთან დაკავშირებით
დაწყების დრო 2019 წლის 04 დეკემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 06 დეკემბერი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 04 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 დეკემბერი 14:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2019 წლის 04 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 დეკემბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 05 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 დეკემბერი 15:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 06 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 დეკემბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017