ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: რა ? სად ? როდის ?


დასახელება რა ? სად ? როდის ?
ტიპი სხვა
აღწერა რა ? სად ? როდის ?
დაწყების დრო 2020 წლის 01 იანვარი 14:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 24 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 01 იანვარი 14:00:00; დასრულება: 2020 წლის 24 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017