ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტის - „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ პრეზენტაცია


დასახელება პროექტის - „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ პრეზენტაცია
ტიპი სხვა
აღწერა პროექტის - „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2019 წლის 11 დეკემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 11 დეკემბერი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 11 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 დეკემბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017