ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ღონისძიება


დასახელება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ღონისძიება
ტიპი სხვა
აღწერა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ღონისძიება
დაწყების დრო 2019 წლის 09 დეკემბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 09 დეკემბერი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2019 წლის 09 დეკემბერი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 დეკემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017