ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტებისათვის ევექსის სტუდენტური პროგრამების გაცნობა


დასახელება სტუდენტებისათვის ევექსის სტუდენტური პროგრამების გაცნობა
ტიპი სხვა
აღწერა სტუდენტებისათვის ევექსის სტუდენტური პროგრამების გაცნობასტუდენტების ინფორმირებას მათი უფლებების შესახებ საყოველთაო ჯანდაცვისა და საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში;სტუდენტების ევექსის სტიპენდიის პროგრამას;უნივერსიტეტის სტუდენტური აქტივობების მხარდაჭერის ქვეპროგრამას;სტუდენტებში ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.ასევე, პროგრამა მოიცავს სამთვიან ანაზღაურებად დასაქმებას, თვეში საშუალო ანაზღაურება 500 ლარს. პროექტში შესაძლებელია როგორც დასაქმება, ასევე, სტაჟირება. წარჩინებულ სტუდენტებს ეძლევათ გრძელვადიანი თანამშრომლობის შესაძლებლობა.
დაწყების დრო 2019 წლის 12 დეკემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 12 დეკემბერი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 12 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 12 დეკემბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი"


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017