ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო სახის შეხვედრეებიბსუ-ს სტუდენტებთან სტუდენტურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციასთან დაკავშირებით


დასახელება საინფორმაციო სახის შეხვედრეებიბსუ-ს სტუდენტებთან სტუდენტურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციასთან დაკავშირებით
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საინფორმაციო სახის შეხვედრეებიბსუ-ს სტუდენტებთან სტუდენტურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციასთან დაკავშირებით1. ტურიზმის ფაკულტეტი - 17 დეკემბერი, 15:00 სთ-ზე, 118-ე აუდიტორია; 2. საბუნებისმეტყველო მეც. და ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 17 დეკემბერი, 15:00 სთ-ზე, 328-ე აუდიტორია;3. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი - 18 დეკემბერი, 11:00 სთ-ზე, 302-ე აუდიტორია (ფიროსმანის ქუჩა);4. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 18 დეკემბერი, 15:00 სთ-ზე, 534-ე აუდიტორია;5. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 19 დეკემბერი, 13:00 სთ-ზე, 55-ე აუდიტორია;6. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 19 დეკემბერი, 15:00 სთ-ზე, 55-ე აუდიტორია;7. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - 20 დეკემბერი, 13:00 სთ-ზე, 430-ე აუდიტორია;
დაწყების დრო 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 20 დეკემბერი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №108 დაწყება: 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 დეკემბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №327 დაწყება: 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 დეკემბერი 16:00:00;
4 კორპუსი - №302 დაწყება: 2019 წლის 18 დეკემბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 დეკემბერი 12:00:00;
2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2019 წლის 18 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 დეკემბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 19 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 დეკემბერი 14:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 19 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 დეკემბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2019 წლის 20 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 დეკემბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი bsu-s სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017