ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა


დასახელება შეხვედრა
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა სამი პარტნიორი სკოლის (დაბა ქედის საჯარო სკოლა, თხილნარის საჯარო სკოლა, ჩოჩხათის საჯარო სკოლა) ადმინისტრაციასა და მოსწავლეებთან.სკოლებში პროფესიული ორიენტაციის პროგრამის დახურვა.
დაწყების დრო 2019 წლის 26 დეკემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 26 დეკემბერი 12:59:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 26 დეკემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 დეკემბერი 12:59:00;
ორგანიზატორი პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017