ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი


დასახელება ტრენინგი
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი
დაწყების დრო 2019 წლის 21 დეკემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 21 დეკემბერი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 21 დეკემბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 21 დეკემბერი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017