ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ნათია მახარაძის სადოქტორო ნაშრომის - „სათაურის სინტაქსური მოდიფიკაცია პუბლიცისტურ ტექსტებში“ (ლინგვისტიკა) - საჯარო დაცვა


დასახელება ნათია მახარაძის სადოქტორო ნაშრომის - „სათაურის სინტაქსური მოდიფიკაცია პუბლიცისტურ ტექსტებში“ (ლინგვისტიკა) - საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ნათია მახარაძის სადოქტორო ნაშრომის - „სათაურის სინტაქსური მოდიფიკაცია პუბლიცისტურ ტექსტებში“ (ლინგვისტიკა) - საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 09 იანვარი 14:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 09 იანვარი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 09 იანვარი 14:00:00; დასრულება: 2020 წლის 09 იანვარი 16:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017