ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კონფერენცია


დასახელება კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა კონფერენცია
დაწყების დრო 2020 წლის 15 იანვარი 17:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 15 იანვარი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 15 იანვარი 17:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 იანვარი 20:00:00;
ორგანიზატორი კომპანია ევექსი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017