ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი „მეწარმეობის უნარ-ჩვევები“- საგრანტო პროგრამის „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ - “Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme” ფარგლებში.


დასახელება ტრენინგი „მეწარმეობის უნარ-ჩვევები“- საგრანტო პროგრამის „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ - “Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme” ფარგლებში.
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი „მეწარმეობის უნარ-ჩვევები“- საგრანტო პროგრამის „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ - “Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme” ფარგლებში.
დაწყების დრო 2020 წლის 13 თებერვალი 11:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 13 თებერვალი 14:00:00
აუდიტორია 4 კორპუსი - №202 დაწყება: 2020 წლის 13 თებერვალი 11:00:00; დასრულება: 2020 წლის 13 თებერვალი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017