ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე


დასახელება საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე
ტიპი სხვა
აღწერა საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე
დაწყების დრო 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, თსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017