ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ERASMUS+ საგრანტო პროექტის (ARTIST) „ქმედითი კვლევა მეცნიერების სწავლების ინოვაციისა და კარიერული ორიენტაციისათვის“ ფინალური კონფერენცია


დასახელება ERASMUS+ საგრანტო პროექტის (ARTIST) „ქმედითი კვლევა მეცნიერების სწავლების ინოვაციისა და კარიერული ორიენტაციისათვის“ ფინალური კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ERASMUS+ საგრანტო პროექტის (ARTIST) „ქმედითი კვლევა მეცნიერების სწავლების ინოვაციისა და კარიერული ორიენტაციისათვის“ ფინალური კონფერენცია
დაწყების დრო 2019 წლის 30 ივლისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 01 აგვისტო 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 30 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 30 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 აგვისტო 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, ილიაუნი, ბრემენის უნივერსიტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017