ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები)“


დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები)“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები)“ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტის - „კათოლიკობა და კათოლიკეები საქართველოში XIX-XXI საუუნეებში“ (FR17_416) ფარგლებში
დაწყების დრო 2019 წლის 07 ივნისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 07 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 07 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 07 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2019 წლის 07 ივნისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 07 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი პროფესორი კახაბერ სურგულაძე


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017