ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ვორქშოფი სტუდენტებისათვის


დასახელება ვორქშოფი სტუდენტებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა ვორქშოფი სტუდენტებისათვის თემატიკა: ეფექტური რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენა; პროფესიის სწორად არჩევის მნიშვნელობა; ემოციური ინტელექტის არსი და მისი როლი კარიერულ განვითარებაში; მეწარმეობა.
დაწყების დრო 2019 წლის 08 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 08 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 08 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 08 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, აშშ-ს მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაცია


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017