ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სასწავლო კურსი სტუდენტებისთვის პროექტის - „იდებატე: კანონის უზენაესობა“ ფარგლებში


დასახელება სასწავლო კურსი სტუდენტებისთვის პროექტის - „იდებატე: კანონის უზენაესობა“ ფარგლებში
ტიპი სხვა
აღწერა სასწავლო კურსი სტუდენტებისთვის პროექტის - „იდებატე: კანონის უზენაესობა“ ფარგლებში
დაწყების დრო 2019 წლის 04 მაისი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 01 ივნისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 04 მაისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 მაისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 11 მაისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 მაისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 18 მაისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 მაისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 მაისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 01 ივნისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 ივნისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, მომავლის აკადემია


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017