ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: PH International-ის პროექტის „მომავლის თაობა“ დასკვნითი ღონისძიება


დასახელება PH International-ის პროექტის „მომავლის თაობა“ დასკვნითი ღონისძიება
ტიპი სხვა
აღწერა PH International-ის პროექტის „მომავლის თაობა“ დასკვნითი ღონისძიება
დაწყების დრო 2019 წლის 11 ივნისი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 11 ივნისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 11 ივნისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 ივნისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, PH international


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017