ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა პროფესიული პროგრამის პირველ კურსელებთან


დასახელება შეხვედრა პროფესიული პროგრამის პირველ კურსელებთან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა პროფესიული პროგრამის პირველ კურსელებთან
დაწყების დრო 2019 წლის 03 ივნისი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 ივნისი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 03 ივნისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 ივნისი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017