ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ახალგაზრდული მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებების და აქვივობების თაობზე


დასახელება საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ახალგაზრდული მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებების და აქვივობების თაობზე
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ახალგაზრდული მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებების და აქვივობების თაობზე
დაწყების დრო 2019 წლის 12 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 12 ივნისი 13:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 12 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 12 ივნისი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, ქ. ბათუმის მერია


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017