ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, პროფესიული განვითარების ახალი საბაზისო პროგრამების პრეზენტაცია


დასახელება პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, პროფესიული განვითარების ახალი საბაზისო პროგრამების პრეზენტაცია
ტიპი სხვა
აღწერა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, პროფესიული განვითარების ახალი საბაზისო პროგრამების პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2019 წლის 05 ივნისი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 ივნისი 13:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 05 ივნისი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 ივნისი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სსიპ „ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრაციული სკოლა“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017