ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტის - სტუდენტთა აკადემიური განვითარებისათვის, მონაწილეთათვის სერტიქიკატების გადაცემის ცერემონია


დასახელება პროექტის - სტუდენტთა აკადემიური განვითარებისათვის, მონაწილეთათვის სერტიქიკატების გადაცემის ცერემონია
ტიპი სხვა
აღწერა პროექტის - სტუდენტთა აკადემიური განვითარებისათვის, მონაწილეთათვის სერტიქიკატების გადაცემის ცერემონია
დაწყების დრო 2019 წლის 05 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 ივნისი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 05 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 ივნისი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017