ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან პროეტის - „საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მოდელირება“-ს ფარგლებში


დასახელება შეხვედრა სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან პროეტის - „საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მოდელირება“-ს ფარგლებში
ტიპი სხვა
აღწერა შეხვედრა სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან პროეტის - „საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მოდელირება“-ს ფარგლებში
დაწყების დრო 2019 წლის 03 ივნისი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 ივნისი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 03 ივნისი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 ივნისი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017