ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია


დასახელება ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია
ტიპი სხვა
აღწერა ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია
დაწყების დრო 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 20 ივლისი 18:15:00
აუდიტორია სხვა კორპუსი - №06/24/2019 09:00:00 დაწყება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:15:00; დასრულება:  წლის   18:15:00;
1 კორპუსი - №29 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №20 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №61 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 27 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 28 ივნისი 12:15:00; დასრულება: 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017