ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია


დასახელება ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია
ტიპი სხვა
აღწერა ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია
დაწყების დრო 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 16 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 ივლისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017