ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: იაპონიისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო სამეცნიერო ვორკშოპი/კონფერენცია


დასახელება იაპონიისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო სამეცნიერო ვორკშოპი/კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა იაპონიისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო სამეცნიერო ვორკშოპი/კონფერენცია („JAPMED 11“)
დაწყების დრო 2019 წლის 16 ივლისი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 16 ივლისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2019 წლის 16 ივლისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული) დაწყება: 2019 წლის 16 ივლისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 18 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 19 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017