ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: აღმოსავლეთ ევროპის საერთაშორისო კონფერენცია კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით (IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2019)


დასახელება აღმოსავლეთ ევროპის საერთაშორისო კონფერენცია კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით (IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2019)
ტიპი კონფერენცია
აღწერა აღმოსავლეთ ევროპის საერთაშორისო კონფერენცია კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით (IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2019)
დაწყების დრო 2019 წლის 13 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 16 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 14 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №56 დაწყება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017