ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კროს-რეგიუნალური სემინარი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებით სემინარს ჩაატარებს დიდი ბრიტანეტითს erasmus+ ოფისის წარმომადგენელი ენდი გიბსი


დასახელება კროს-რეგიუნალური სემინარი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებით სემინარს ჩაატარებს დიდი ბრიტანეტითს erasmus+ ოფისის წარმომადგენელი ენდი გიბსი
ტიპი სხვა
აღწერა კროს-რეგიუნალური სემინარი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებითსემინარს ჩაატარებს დიდი ბრიტანეტითს erasmus+ ოფისის წარმომადგენელი ენდი გიბსი
დაწყების დრო 2019 წლის 18 სექტემბერი 00:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 19 სექტემბერი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 18 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 სექტემბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017