ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგ-კურსი სტუდენტებისათვის - ,,სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები", ტარდება ასოციაცია СELA და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ეგიდით. აღნიშნული ტრენინგი სტუდენტებს დაეხმარება პროექტების წერის მეთოდების შესწავლასა და მათ განხორციელებაში.


დასახელება ტრენინგ-კურსი სტუდენტებისათვის - ,,სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები", ტარდება ასოციაცია СELA და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ეგიდით. აღნიშნული ტრენინგი სტუდენტებს დაეხმარება პროექტების წერის მეთოდების შესწავლასა და მათ განხორციელებაში.
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგ-კურსი სტუდენტებისათვის - ,,სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები", ტარდება ასოციაცია СELA და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ეგიდით. აღნიშნული ტრენინგი სტუდენტებს დაეხმარება პროექტების წერის მეთოდების შესწავლასა და მათ განხორციელებაში.
დაწყების დრო 2019 წლის 06 ივლისი 17:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 07 ივლისი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №41 დაწყება: 2019 წლის 06 ივლისი 17:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 ივლისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №41 დაწყება: 2019 წლის 07 ივლისი 17:00:00; დასრულება: 2019 წლის 07 ივლისი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017