ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სადისერტაციო კომისიის სხდომა


დასახელება სადისერტაციო კომისიის სხდომა
ტიპი სხვა
აღწერა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომა (დოქტორანტ თამარ ღოღობერიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა)
დაწყების დრო 2019 წლის 20 ივლისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 20 ივლისი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 20 ივლისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 ივლისი 16:00:00;
ორგანიზატორი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017