ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური დემოკრატია: თამანედროვე გამოწვევები“


დასახელება ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური დემოკრატია: თამანედროვე გამოწვევები“
ტიპი სხვა
აღწერა ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური დემოკრატია: თამანედროვე გამოწვევები“
დაწყების დრო 2019 წლის 18 აგვისტო 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 25 აგვისტო 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 18 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 18 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული) დაწყება: 2019 წლის 18 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 აგვისტო 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორის სამინისტრო, მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი (ლიეტუვა), აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017