ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო კლინიკური კონფერენცია - დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები


დასახელება საერთაშორისო კლინიკური კონფერენცია - დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საერთაშორისო კლინიკური კონფერენცია - დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები
დაწყების დრო 2019 წლის 18 სექტემბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 20 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული) დაწყება: 2019 წლის 18 სექტემბერი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 18 სექტემბერი 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 სექტემბერი 20:00:00;
1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული) დაწყება: 2019 წლის 19 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 19 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული) დაწყება: 2019 წლის 20 სექტემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 სექტემბერი 16:30:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 20 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 სექტემბერი 18:00:00;
2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 19 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, თსუ, საქართველოს ექმიმთა ასოციაცია, ქალაქ ბათუმის მერია


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017