ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ ირაკლი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ ირაკლი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტ ირაკლი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2019 წლის 03 აგვისტო 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 აგვისტო 14:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2019 წლის 03 აგვისტო 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 აგვისტო 14:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017