ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქველმოქმედო ღონისძიება (კონცერტის), ქალაქ ბათუმში მცხოვრები შშმ პირებისათვის.


დასახელება საქველმოქმედო ღონისძიება (კონცერტის), ქალაქ ბათუმში მცხოვრები შშმ პირებისათვის.
ტიპი კონცერტი
აღწერა საქველმოქმედო ღონისძიება (კონცერტის), ქალაქ ბათუმში მცხოვრები შშმ პირებისათვის. ღონისძიების მიზანია შშმ პირების სოციალური აქტივობების გაზრდა და საზოგადოებაში ინტეგრირება.
დაწყების დრო 2019 წლის 03 აგვისტო 15:30:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 აგვისტო 18:30:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 03 აგვისტო 15:30:00; დასრულება: 2019 წლის 03 აგვისტო 18:30:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა, საქველმოქმედო ორგანიოზაცია „დახმარებისა და ინტეგრირების ლიგა


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017