ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მერვე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში


დასახელება მერვე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში
ტიპი სხვა
აღწერა მერვე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში
დაწყების დრო 2019 წლის 28 სექტემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 04 ოქტომბერი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 28 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 28 სექტემბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 29 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 29 სექტემბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 30 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 30 სექტემბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 ოქტომბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 02 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 02 ოქტომბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 16:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 28 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 28 სექტემბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 29 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 29 სექტემბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 30 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 30 სექტემბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 ოქტომბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 02 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 02 ოქტომბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 16:00:00;
2 კორპუსი - №234 დაწყება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017