ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ფსიქოლოგიის პროგრამის კუსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება


დასახელება ფსიქოლოგიის პროგრამის კუსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება
ტიპი სხვა
აღწერა ფსიქოლოგიის პროგრამის კუსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება
დაწყების დრო 2019 წლის 02 აგვისტო 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 02 აგვისტო 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 02 აგვისტო 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 02 აგვისტო 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017