ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ინტელექტუალური თამაშები


დასახელება ინტელექტუალური თამაშები
ტიპი სხვა
აღწერა ინტელექტუალური თამაშები ბსუ-ს სტუდენტურ გუნდებს შორის
დაწყების დრო 2019 წლის 04 აგვისტო 18:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 04 აგვისტო 23:45:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №15 დაწყება: 2019 წლის 04 აგვისტო 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 აგვისტო 23:45:00;
1 კორპუსი - №16 დაწყება: 2019 წლის 04 აგვისტო 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 აგვისტო 23:45:00;
1 კორპუსი - №17 დაწყება: 2019 წლის 04 აგვისტო 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 აგვისტო 23:45:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2019 წლის 04 აგვისტო 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 აგვისტო 23:45:00;
ორგანიზატორი ბსუ, აჭარის ინტელექტუალთა კლუბი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017