ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქართველოს მათემატუკოსთა კავშირის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია


დასახელება საქართველოს მათემატუკოსთა კავშირის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საქართველოს მათემატუკოსთა კავშირის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია
დაწყების დრო 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №61 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 19:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საქართველოს მათემატუკოსთა კავშირი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017