ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სასწავლო კურსი „რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა სტატსტიკური დამუშავება და ანალიზი (SPSS პროგრამის გამოყენებით)“


დასახელება სასწავლო კურსი „რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა სტატსტიკური დამუშავება და ანალიზი (SPSS პროგრამის გამოყენებით)“
ტიპი სხვა
აღწერა სასწავლო კურსი „რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა სტატსტიკური დამუშავება და ანალიზი (SPSS პროგრამის გამოყენებით)“
დაწყების დრო 2019 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 სექტემბერი 21:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №230 დაწყება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 სექტემბერი 21:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017