ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამების პრეზენტაცია


დასახელება ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამების პრეზენტაცია
ტიპი სხვა
აღწერა ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამების პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2019 წლის 04 ოქტომბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 04 ოქტომბერი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017