ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სადოქტორო ნაშრომის „საქართველოსა და ოქროს ურდოს ურთიერთობები XIII-XIV საუკუნეებში“ (ქართული წყაროების მიხედვით)


დასახელება სადოქტორო ნაშრომის „საქართველოსა და ოქროს ურდოს ურთიერთობები XIII-XIV საუკუნეებში“ (ქართული წყაროების მიხედვით)
ტიპი სხვა
აღწერა სადოქტორო ნაშრომის „საქართველოსა და ოქროს ურდოს ურთიერთობები XIII-XIV საუკუნეებში“ (ქართული წყაროების მიხედვით)
დაწყების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 17:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 17:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 19:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017