ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: გასაუბრება ბსუ-ს სტუდენტებთან, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას, მათი შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით


დასახელება გასაუბრება ბსუ-ს სტუდენტებთან, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას, მათი შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით
ტიპი სხვა
აღწერა გასაუბრება ბსუ-ს სტუდენტებთან, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას, მათი შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით
დაწყების დრო 2019 წლის 07 ოქტომბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 07 ოქტომბერი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 07 ოქტომბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 07 ოქტომბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, გერმანული კომპანია „majorel`


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017