ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პრეზენტაცია ბსუ-ს სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე.


დასახელება პრეზენტაცია ბსუ-ს სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე.
ტიპი სხვა
აღწერა პრეზენტაცია ბსუ-ს სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე.
დაწყების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 13:30:00
დასრულების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 14:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 13:30:00; დასრულება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017