ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: იდეების კონკური "ნუ შეავიწროებ პოტენციალს"


დასახელება იდეების კონკური "ნუ შეავიწროებ პოტენციალს"
ტიპი სხვა
აღწერა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებენ იდეათონს "ნუ შეავიწროებ პოტენციალს" როგორ შევქმნათ დაცული და თანასწორი გარემო. იდეათონის დაწყებამდე გაეროს ქალთა ფონდის წარმომადგენლები გააკეთებენ მცირე მოხსენებებს თემის ირგვლივ.
დაწყების დრო 2019 წლის 17 ოქტომბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 17 ოქტომბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 17 ოქტომბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 ოქტომბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017