ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებთან რომლებმაც გაიარეს სტაჟირება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში და პირველო და მეორე კურსის სტუდენტებთან რომლებსაც სურთ გაიარონ სტაჟირება მომავალში


დასახელება შეხვედრა ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებთან რომლებმაც გაიარეს სტაჟირება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში და პირველო და მეორე კურსის სტუდენტებთან რომლებსაც სურთ გაიარონ სტაჟირება მომავალში
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებთან რომლებმაც გაიარეს სტაჟირება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში და პირველო და მეორე კურსის სტუდენტებთან რომლებსაც სურთ გაიარონ სტაჟირება მომავალში
დაწყების დრო 2019 წლის 11 ოქტომბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 11 ოქტომბერი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 11 ოქტომბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 ოქტომბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017