ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის საჯარო შეხვედრა სტუდენტებთან და დაინტერესებულ მოქალაქეებთან, ბავშვის უფლებათა კოდექსისი გაცნიბის მიზნით


დასახელება საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის საჯარო შეხვედრა სტუდენტებთან და დაინტერესებულ მოქალაქეებთან, ბავშვის უფლებათა კოდექსისი გაცნიბის მიზნით
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის საჯარო შეხვედრა სტუდენტებთან და დაინტერესებულ მოქალაქეებთან, ბავშვის უფლებათა კოდექსისი გაცნიბის მიზნით
დაწყების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 18:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 21:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 21:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017