ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ჟორჟ სიმენონის ფონდის დირექტორთან - ჯონ სიმენონთან შეხვედრა


დასახელება ჟორჟ სიმენონის ფონდის დირექტორთან - ჯონ სიმენონთან შეხვედრა
ტიპი სხვა
აღწერა ჟორჟ სიმენონის ფონდის დირექტორთან - ჯონ სიმენონთან შეხვედრა
დაწყების დრო 2019 წლის 09 ოქტომბერი 14:30:00
დასრულების დრო 2019 წლის 09 ოქტომბერი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 09 ოქტომბერი 14:30:00; დასრულება: 2019 წლის 09 ოქტომბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017