ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში


დასახელება ტრენინგი სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში
დაწყების დრო 2019 წლის 14 ოქტომბერი 18:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 ოქტომბერი 20:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №230 დაწყება: 2019 წლის 14 ოქტომბერი 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 ოქტომბერი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017