ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ჩვენი სულიერების ბალავარი”


დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ჩვენი სულიერების ბალავარი”
ტიპი სხვა
აღწერა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ჩვენი სულიერების ბალავარი”
დაწყების დრო 2019 წლის 08 ნოემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 08 ნოემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №34 დაწყება: 2019 წლის 08 ნოემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017