ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: რა ? სად ? როდის ?


დასახელება რა ? სად ? როდის ?
ტიპი სხვა
აღწერა რა ? სად ? როდის ?
დაწყების დრო 2019 წლის 03 ნოემბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 29 დეკემბერი 18:00:39
აუდიტორია 1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 03 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 10 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 17 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 24 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 01 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 დეკემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 08 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 08 დეკემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 15 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 დეკემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 22 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 22 დეკემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 29 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 29 დეკემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017