ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროფესორ კარლ კასერის საჯარო ლექცია ვიზუალურ ენთროპოლოგიში


დასახელება პროფესორ კარლ კასერის საჯარო ლექცია ვიზუალურ ენთროპოლოგიში
ტიპი სხვა
აღწერა პროფესორ კარლ კასერის საჯარო ლექცია ვიზუალურ ენთროპოლოგიში
დაწყების დრო 2019 წლის 28 ნოემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №33 დაწყება: 2019 წლის 28 ნოემბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017